KİTAPLAR

 

PROF. DR. YUSUF ALPER TEDAVİLER

 
 
 
 
 
HERKES İÇİN PSİKİYATRİ

İnsan biyo-psiko-sosyo-filozofik bir varlıktır ve bedensel hastalıkları olduğu gibi; ruhsal hastalıkları, sosyal sorunları, filozofik, ontolojik sıkıntıları da olabilir. Önemli olan insana tüm yönleriyle bütüncül yaklaşmaktır. Psikiyatri insanı biyo-psiko-sosyal varlık olarak, yani bütün yönleriyle ele alan bir bilim dalıdır. Bu kitap günümüzde psikiyatri biliminin edindiği hemen hemen tüm bilgileri, okur-yazar bir kişiden entelektüele, delikanlıdan yaşlıya, psikiyatriyle hiç ilgisi olmayan bir kişiden tıp fakültesi öğrencisine vb. toplumun geniş bir kesimine, herkesin anlayabileceği bir dille ulaştırma amacıyla yazılmıştır.
 
 
 
 
DEPRESYON PSİKOTERAPİSİ

Depresyon günümüzün en önemli ruhsal sorunlarından biridir. Biyo-psiko-sosyo-ontolojik nedenleri olabilen bir duygudurum bozukluğudur. Bu nedenle tedavisinde antidepresif ilaçların yanında psikoterapinin de büyük yeri vardır. Bilinç dışının derinliklerinde hangi çatışmaların yattığı; hangi nesne ilişkilerinde ne gibi sorunlar yaşandığı; benliğin nasıl travmatize olduğu ve bunların erişkin yaşama yansımaları; kişiler arası ilişkilerde çarpışmalar, zorlanmalar, beceri eksiklikleri; çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimlerin bugüne yansımaları vb. durumlar depresyon nedeni açısından büyük önem taşır. Bunları göz önünde bulundurmak depresyon psikoterapisinin özünü oluşturmaktadır.
 
 
 
 
PSİKODİNAMİK AÇIDAN CEMAL SÜREYYA VE ŞİİRİ

Bu kitapta acılar yaşayan çocuk- erişkin insan Cemal Süreya’nın şirine yansıyanları saygılı ve dikkatli bir biçimde irdelemeye çalıştım. Bunu yaparken sadece psikodinamik yönelimli bir psikiyatr olarak değil, 30 yıldır Türk şiiri ile haşır neşir olan şair Yusuf Alper olarak da zaman zaman konuştum. Buna hakkım olduğunu düşünüyorum ve “şiir ve psikiyatri kavşağında” duran bir kişi olmam bu kitabın önemini daha da artırıyor. Ayrıca çok az da olsa yüz yüze tanışıklık ve söyleşimizin olması da psikodinamik yorumların doğruluk payını yükselten bir öğedir.
 
 
 
 
BÜTÜN YÖNLERİYLE DEPRESYON TANISI VE TEDAVİSİ

Depresyon günümüzün en önemli ve en yaygın ruhsal sorunlarından biridir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper bu kitapta, nedenleri, klinik özellikleri ve tedavi yaklaşımlarıyla, depresyonla ilgili tüm konuları yalın, herkesin anlayacağı bir dille anlatmaktadır.
Bu kitap okur-yazar bir kişiden ileri düzeyde entelektüel donanımlı birine kadar herkesi aydınlatabilme iddiasını taşımaktadır. Yayın dünyasındaki benzerlerinden farkı bu olacaktır.
 
 
 
 
 
 
ŞİİR VE PSİKİYATRİ KAVŞAĞINDA

Sanat ve psikiyatri ilişkisi uzun yıllardır sanatçı - yazar çevrelerinin ilgisini çekmiştir. Her iki tarafın da birbirlerine bakışında çeşitli önyargı ve yanlış anlamalar vardır. Psikiyatriye en çok eleştiri, bilinçdışı malzemeyi çok önemseyen ve çok kullanan kesimden gelmektedir. Onlar, psikiyatrinin, dinamik psikiyatrinin babası sayılan Freud’dan beri sanatçıları ( tabii kendilerini ) hasta ve yapıtlarını da ruhsal patoloji ürünleri olarak gördüklerini düşünmektedirler. Aslına bakılırsa gerçek bir sanatçının, yapıtına kimin nasıl, ne diye baktığını pek umursamadığını söyleyebiliriz.
 
 
 
 
PSİKANALİZ VE AŞK

İnsanlık tarihi boyunca üzerinde en çok düşünülmüş, konuşulmuş, yazılmış konuların başında aşk gelir. Böylesi bir konuda yeni, kimselerin söylemediği şeyleri söyleyebilmenin güçlüğü ortada. Ama yine öyle bir gerçek var ki aşk son derece öznel algılanan bir durum ve konuya ilişkin her yazanın kendi özel durumu, duyguları da karışacak, onu "tekrarın tekrarı"nı yazmaktan kurtaracaktır. Burada aşkı psikodinamik açıdan ele alacağım için alanın oldukça özgül olması beni tekrara düşmekten koruyacaktır.