PROF. DR. YUSUF ALPER HAKKINDA

 
 
 

1958 yılında doğdu. 1972’de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve 1979’da bitirdi. 1981’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık öğrencisi olarak göreve başladı. 1985‘te uzman oldu. Askerlik ve zorunlu hizmet görevlerinden sonra 1989’da yeniden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda göreve başladı.

1991’de Erişkin Psikiyatri doçenti, 1998‘de de profesör oldu. Genel olarak psikiyatri'yi ilgilendiren tüm alanlarda çalışmalar yaptı. Doçentlik sonrasında Dinamik psikiyatri, psikoterapiler ve depresyon psikoterapisi özelleşmiş olduğu alanlardır.

Öte yandan, yaklaşık 25 yıldır ülkemizin saygın edebiyat-sanat-kültür dergilerinde sanat-psikiyatri ilişkisi, yaratma süreci, sanatçı-yaratıcı kişilik, sanatçı psikodinamiği, insanın ontolojik sorunları, sanatta empati vb. konularda ilgilidir ve özellikle sanatçıları aydınlatıcı inceleme ve deneme kitapları yayınlamayı sürdürmektedir.